Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie 2023/2024  realizowane jest w IV standardzie.

Opis standardu IV zimowego utrzymania dróg powiatowych:

 1) Odśnieżanie: jezdnia odśnieżona na całej szerokości:

- śnieg luźny może zalegać do 8 godz.

- śnieg zajeżdżony może występować - dopuszczalne

- języki śnieżne mogą występować - dopuszczalne

- zaspy mogą występować do 8 godz.

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz.

2) Zwalczanie śliskości zimowej: posypywanie jezdni mieszaniną piaskowo – solną  i solą (zadanie nr 1) w miejscach wyznaczonych zgodnie z wykazem dróg powiatowych dla poszczególnych części zamówienia,  mapą zimowego utrzymania dróg oraz awaryjnie na innych odcinkach wyznaczanych przez przedstawiciela Zamawiającego.

W przypadku zaistnienia innych zjawisk czas ich likwidacji jest następujący:                 

- gołoledzi do 8 godz.,

-  śliskości pośniegowej do 10 godz.,

- lodowica do 8 godz.

Określenia podstawowe:

Śnieg luźny – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

Śnieg zajeżdżony – nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały.

Gołoledź – cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu.

Śliskość pośniegowa – rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów.

Lodowica – warstwa lodu o grubości do kilku  centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu.

____________________________________________________________________________________________________________

Koordynator:

W sezonie 2023/2024 PZD w Świeciu ustanowił koordynatora zimowego utrzymania dróg.

Koordynator jest osobą upoważnioną do pełnienia dyżurów i prowadzenia akcji zimowego utrzymania dróg powiatowych i chodników całodobowo –  w dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta) oraz w pozostałe dni tygodnia. W zależności od warunków pogodowych oraz bieżącego zapotrzebowania koordynator decydować będzie o ilości  i miejscu użycia sprzętu  do zimowego utrzymania dróg.

Koordynator zimowego utrzymania dróg powiatowych: tel. 530 965 138

PDFWykaz odcinków do posypywania.pdf (286,52KB)
PDFZałącznik nr 11 do SWZ - Mapa zimowego utrzymania dróg 2023-2024.v2.pdf (13,40MB)
 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego