Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Strona główna BIP

Adres:
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie
Telefon:
Faks:
E-mail:
NIP:
5591704734
REGON:
092373519
Logo Epuap ePUAP:
/CSW-PZD/SkrytkaESP
Godziny otwarcia:
07:00-15:00

Logo Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu.png

Sekretariat

tel. 52 56 83 223
e-mail:

Sekcja spraw pracowniczych, finansowo-księgowych i administracyjnych

tel. 52 56 83 221
tel. 52 56 83 222
e-mail:

Sekcja Dróg i Mostów

tel. 52 56 83 224
Sprawy z zakresu:

 • zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania infrastruktury technicznej w pasie drogowym,
 • lokalizacja w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

tel. 52 56 83 225
Sprawy z zakresu:

 • zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdów z dróg powiatowych,
 • lokalizacja/umieszczanie reklam i stoisk handlowych w pasie drogowym,
 • uzgodnienia projektów zagospodarowania terenu dla działek przyległych do dróg powiatowych (lokalizacje budynków, urządzeń technicznych na terenach przyległych do drogi),
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

tel. 52 56 83 227
Sprawy z zakresu:

 • odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej (osobowej) poniesionej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Świeckiego,
 • uzgodnienia przejazdów pojazdów nienormatywnych,
 • korzystanie z przystanków komunikacji publicznej zlokalizowanych przy drogach powiatowych,
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

tel. 52 56 83 298
Sprawy z zakresu:

 • opiniowanie projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu,
 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • organizacja ruchu/utrudnienia na drogach,
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

tel. 52 56 83 228
Sprawy z zakresu:

 • zamówienia publiczne,
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

tel. 52 56 83 297
Sprawy z zakresu:

 • wycinka drzew i krzewów/cięcia pielęgnacyjne,
 • sprawy związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

Kierownik Sekcji – tel. 52 56 83 226
e-mail:  

Obwód Drogowo-Mostowy w Drzycimiu

ul. Świecka 1
86-140 Drzycim
tel. 52 38 20 111
Kierownik ODM tel. kom. 604 539 975
Z-ca Kierownika ODM tel. kom. 604 539 971

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego