Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-31 13:13:25 Przebudowa drogi powiatowej nr 1267C Wudzyn - Pruszcz PZD 241/14/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
2 2019-10-11 09:02:39 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez PZD w Świeciu z podziałem na sześć części w sezonie 2019/2020 PZD 241/13/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą… Szczegóły
3 2019-10-09 13:59:57 Przebudowa drogi powiatowej nr 1205C Lipinki- Zdrojewo PZD 241/12/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
4 2019-07-31 10:17:51 „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. Około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie” – odcinek drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice - ETAP 1 Powiat Świecki: „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego… Szczegóły
5 2019-07-11 10:42:44 Remont drogi powiatowej nr 1256C Mniszek - Stare Marzy OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w… Szczegóły
6 2019-05-06 13:36:36 Bilans za 2018 r. Szczegóły
7 2019-04-02 14:07:12 Remont odcinka drogi powiatowej nr 1229C Czersk Świecki - Laskowice PZD 241/09/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
8 2019-03-28 11:02:54 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie PZD 241/08/2019 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
9 2019-03-21 08:11:19 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Numer sprawy:  PZD 417/22/2019 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa… Szczegóły
10 2019-02-26 13:17:52 Przebudowa drogi powiatowej nr 1219C Nowe – Komorsk - Wielki Lubień PZD 241/07/2019 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 518626-N-2019 Data: 2019-02-26 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Świecki, Krajowy numer identyfikacyjny 92350978000000, ul. ul. Gen. Józefa… Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »