Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2020-05-05 09:20:08 Bilans za 2019 r. Bilans za 2019 r. Szczegóły
2 2020-03-18 14:17:13 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku UWAGA! W obecnej sytuacji związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz ograniczonym dostępem do budynku Starostwa Powiatowego - siedziby PZD Świecie przed doręczeniem oferty osobiście prosimy o kontakt telefoniczny. Nasz… Szczegóły
3 2020-02-26 12:38:20 Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” PZD 241/08/2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 516714-N-2020 Data: 26/02/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Świecki, Krajowy numer identyfikacyjny 92350978000000, ul. ul. Gen. Józefa… Szczegóły
4 2020-02-26 08:36:05 Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie” – naprawa przełomów na drodze 1048C od km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000 PZD 241/06/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
5 2020-02-17 13:02:48 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie PZD 241/07/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
6 2020-02-14 09:56:56 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Numer sprawy:  PZD 417/20/2020 Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: „Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa… Szczegóły
7 2020-01-29 13:09:56 Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” PZD 241/03/2020 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 507311-N-2020 Data: 29/01/2020 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Powiat Świecki, Krajowy numer identyfikacyjny 92350978000000, ul. ul. Gen. Józefa… Szczegóły
8 2020-01-24 14:18:13 Przebudowa drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice - ETAP 2 PZD 241/05/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
9 2020-01-20 12:49:11 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części w 2020 r. PZD 241/04/2020 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie… Szczegóły
10 2020-01-20 09:13:24 Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miejscowości Świecie Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu zaprasza do złożenia oferty. Poniżej do pobrania zapytanie ofertowe wraz z załącznikami. Zestawienie i wybór najkorzystniejszej oferty w załącznikach do pobrania Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »