Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia Termin składania ofert Nazwa zamówienia Lista załączników do pobrania
18.03.2020 03.04.2020 Rozbudowa i przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 1252C i 1286C w Świeciu na rondo wraz z odcinkiem z bruku Szczegóły
26.02.2020 13.03.2020 Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” Szczegóły
26.02.2020 12.03.2020 Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 do miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie” – naprawa przełomów na drodze 1048C od km 0+000 do km 1+330 oraz od km 2+070 do km 3+000 Szczegóły
17.02.2020 03.03.2020 Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych na terenie administrowanym przez PZD Świecie Szczegóły
29.01.2020 14.02.2020 Zaprojektowanie i wykonanie zadania dla inwestycji pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1286C Morsk-Świecie-Dworzysko. Etap II” Szczegóły
24.01.2020 10.02.2020 Przebudowa drogi powiatowej Błądzim-Drzycim-Laskowice – ETAP 2 Szczegóły
20.01.2020 04.02.2020 Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych administrowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części w 2020 r. Szczegóły
14.01.2020 30.01.2020 Wykonanie robót konserwacyjnych na kładce dla pieszych przez rzekę Wdę w miejscowości Przechowo Szczegóły
07.01.2020 22.01.2020 Rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock Szczegóły
03.12.2019 11.12.2019 Usługi transportowe samochodami ciężarowymi dla Powiatowego Zarządu Dróg w Świeciu z podziałem na dwie części Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »