Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Odszkodowania z tytułu szkody komunikacyjnej (osobowej) poniesionej przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Świeckiego Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Korzystanie z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Wycinka drzew/cięcia pielęgnacyjne Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Zezwolenie na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi powiatowej Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Umieszczanie obiektów handlowych w pasie drogowym Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Umieszczanie reklam/stoisk handlowych w pasie drogowym Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym w celu usunięcia awarii Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
Umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Sekcja Dróg i Mostów Szczegóły
« 1 2 »