Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.02.2020 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Szczegóły
Artykuł 20.01.2020 Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miejscowości Świecie Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Dostawa masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla PZD w Świeciu Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Plan zamówień publicznych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 25.11.2019 Zapytanie ofertowe na konserwacje i naprawy sygnalizacji świetlnej PZD 417/36/2019 Szczegóły
Artykuł 21.03.2019 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Plan zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miejscowości Świecie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Dostawa masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla PZD w Świeciu Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zapytanie ofertowe PZD 417/22/2018 Szczegóły