Aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.03.2019 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Szczegóły
Artykuł 09.01.2019 Plan zamówień publicznych na rok 2019 Szczegóły
Artykuł 08.01.2019 Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miejscowości Świecie Szczegóły
Artykuł 30.11.2018 Dostawa masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla PZD w Świeciu Szczegóły
Artykuł 07.11.2018 Zapytanie ofertowe PZD 417/22/2018 Szczegóły
Artykuł 13.02.2018 Wykaszanie pasa drogowego z ręcznym okoszeniem poręczy drogowych, znaków drogowych i drzew – dwa pokosy Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 Utrzymanie ulic powiatowych na terenie miejscowości Świecie Szczegóły
Artykuł 08.01.2018 Plan zamówień publicznych na rok 2018 Szczegóły
Artykuł 02.01.2018 Dostawa masy mineralno-asfaltowej (bitumicznej) na zimno, w workach 25 kg lub 30 kg o frakcji uziarnienia od 0-8 mm na bazie asfaltu upłynnionego z modyfikatorami dla PZD w Świeciu Szczegóły
Artykuł 16.06.2017 Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1227C Buczek – Skrzynki Szczegóły